Hvad er Ny Blaakilde?


Ny Blaakilde tager afs?t i den unikke placering t?t p? fjord, skov og by med et ?nske om at skabe det bedste sted at leve – midt i naturen og t?t p? midtbyens kulturelle tilbud.

Unik placering t?t p? fjord og skov

Udviklingen af projektet for ’Ny Blaakilde’ tager afsæt i den unikke placering og ønsket om at skabe det bedste sted at leve – midt i naturen og tæt på midtbyens kulturelle tilbud.
Der er særligt lagt vægt på at skabe en bydel, som tilgodeser menneskelige behov, så som tryghed og et godt nabofællesskab. Kort sagt, en god bydel for mennesker.

特工总裁校花宠妻免费,宝宝张开点爹地进去Projektet baserer sig på professor og arkitekt Jan Gehls principper om byer for mennesker, hvor fokus er på ’byliv’ før ’byrum’ før ’bygning’

For at skabe grobund for et rigt byliv i ’Ny Blaakilde’ er der placeret stræder, som forbinder fjorden og skoven. På hver side af et stræde placeres bygningerne, og stræderne vil derfor blive veldefinerede byrum, som inviterer til ophold og leg, og hvor der er gode muligheder for lokale fællesskaber. Områderne bag husene, på den modsatte side af stræderne, vil udgøre de private haver.

Der ønskes forskellige boligtyper, boformer og arkitektoniske udtryk i området, som samlet set vil medvirke til at tiltrække en bred målgruppe. Områdets rekreative kvaliteter vil også være nøgleord i udformningen af boligerne, som vil få gode solrige, fælles og private udearealer.

Omdannelse af den tidligere renseanlægsgrund i Hobro

Siden 2017 har der været arbejdet aktivt på en omdannelse af den tidligere renseanlægsgrund ved Blåkildevej i Hobro.
Området, nu kaldet ’Ny Blaakilde’, ønskes i de kommende år omdannet til et attraktivt byområde med boliger i form af tæt-lav- og etageboliger, offentlige formål samt erhverv i form af de eksisterende virksomheder og et nyt tapperi til tapning af kildevand fra kilden, Blaakilde.

Visionen bygger på de Gehlske principper om "byer for mennesker"

Den verdenskendte professor og arkitekt Jan Gehl har udviklet 12 kvalitetskriterier for byrum, som er principper til at skabe byer for mennesker. Jan Gehl har været konsulent på udviklingen af Ny Blaakilde, og har igennem processen sikret, at alle 12 kvalitetskriterier er opfyldt i bebyggelsesplanen for området.

Se de "12 væsentlige kvalitetskriterier for den gode by" i debatoplægget.

特工总裁校花宠妻免费,宝宝张开点爹地进去Her nedenfor kan du se en video, hvor Jan Gehl fortæller om hans betragtninger for udvikling af byrum.

Opdateret 25.01.19    Print        Webmaster   Fandt du siden nyttig?     特工总裁校花宠妻免费,宝宝张开点爹地进去