Borgerm?de var et till?bsstykke


特工总裁校花宠妻免费,宝宝张开点爹地进去Tirsdag den 5. februar 2019 var interesserede borgere og naboer inviteret til et borgerm?de som en del af fordebatten i udarbejdelsen af lokalplan for det nye boligomr?de, kaldet 'Ny Blaakilde'. M?det var yderst velbes?gt med omkring 200 deltagere.

Siden 2017 har der været arbejdet aktivt på en omdannelse af den tidligere renseanlægsgrund ved Blåkildevej i Hobro.
Området, nu kaldet ’Ny Blaakilde’, ønskes i de kommende år omdannet til et attraktivt byområde med boliger i form af tæt-lav- og etageboliger, offentlige formål samt erhverv i form af de eksisterende virksomheder og et nyt tapperi til tapning af kildevand fra kilden, Blaakilde.

Udviklingen af ’Ny Blaakilde’ skal tage afsæt i den unikke placering tæt på fjorden, skoven og midtbyen og med fokus på at skabe en god bydel for menneskeret godt sted at leve.

特工总裁校花宠妻免费,宝宝张开点爹地进去Etablering af boliger inden for arealet kræver en ændring af kommuneplanen. For at kommuneplanen kan ændres, skal der gennemføres en fordebat. Der skal ligeledes udarbejdes en ny lokalplan og et kommuneplantillæg.

特工总裁校花宠妻免费,宝宝张开点爹地进去Første trin i processen er at indkalde til idéer og forslag til projektet og planlægningen, og til dette formål har vi udarbejdet et debatoplæg.

Debatoplæg for Ny Blaakilde.

Fordebatten blev skudt i gang med et velbesøgt borgermøde

特工总裁校花宠妻免费,宝宝张开点爹地进去Debatoplægget er startskuddet til en 4-ugers høring, hvor alle kan komme med forslag og input til planen.

特工总裁校花宠妻免费,宝宝张开点爹地进去Som en del af debatfasen inviterede Mariagerfjord Kommune alle interesserede borgere til et åbent borgermøde tirsdag den 5. februar. På mødet blev tankerne bag det visionære projekt præsenteret, og ikke mindst debatteret.

På borgermødet deltog repræsentanter fra Mariagerfjord Kommune, både politikere og medarbejdere.

特工总裁校花宠妻免费,宝宝张开点爹地进去Desuden havde vi fået fornemt besøg af professor og arkitekt Jan Gehl, som har bidraget med tanker og ideer til udviklingen af området med udgangspunkt i konceptet "byer for mennesker". Jan Gehl bliver af mange betragtet som en 'guru' inden for arkitektverdenen, og han fortalt på mødet om, hvordan vi skaber liv i byen og i vores boligområder med udgangspunkt i 'byer for mennesker'. Jan Gehls grundprincipper for det gode liv er lige præcis essensen i bebyggelsesplanen for 'Ny Blaakilde'.

Sammen skaber vi en god bydel for mennesker - et godt sted at leve

 

Borgerm?de, Ny Blaakilde 

 

Borgerm?de, Ny Blaakilde

 

Borgerm?de, Ny Blaakilde

 

 

Opdateret 08.02.19    Print        Webmaster   Fandt du siden nyttig?     特工总裁校花宠妻免费,宝宝张开点爹地进去

haender-tastatur

Send dit h?ringssvar i debatfasen

Fra 25. januar til 25. februar 2019 kan alle komme med forslag og ideer til emner, der har betydning for den videre planlægning.